Enter your keyword

Learn English from my daily life เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

Comfortable vs Convenience ต่างกัน

By ภาษาอังกฤษ On 01:59

Comfortable กับ Convenience ต่างกันอย่างไร

Comfortable กับ Convenience ต่างกันอย่างไร


คําว่า Comfortable and convenience มีความหมายเหมือนกัน หรือ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

Comfortable ประมาณว่า this sofa very comfortable, 
convenient ก็ 7-11 convenient store 

Commfortable น่าจะออกแนวสบายกาย ความหมายจะ physical มากกว่า หรือแปลว่าสบายใจก็ได้
Convenient ฟังดูเป็นสะดวก เหมาะสม ทานองนี้มากกว่า

Comfortable vs Convenience  ต่างกัน

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

Present continuous tense แบบง่ายๆ

By ภาษาอังกฤษ On 18:41

ตัวอย่าง Present continuous tense

ตัวอย่าง Present continuous tense


Present continous tense

หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกําลังทําอยู่ขณะที่พูด

# โครงสร้างคือ (Subject)+Verb to be + Verb ing

ง่ายๆ He is driving a car. เขากําลังขับรถ

She is cooking in the kitchen. หล่อนกําสั่งทําอาหารในครัว

My mother is making dinner. แม่กําลังทําอาหารเย็น

It is raining, ฝนกําลังตก

Jhon is eating padthai. จอห์นสังกินผัดไทย.

A dog is barking. หมา 1 ตัว กําลังเห่า

My dogs are barking สุนัขของนั้นหลายตัว(เต็ม5 บ่งบอกมากกว่า 1 ตัว) กําลังเห่า.

The boys are playing football. เด็กผู้ชายหลายคนกําลังเล่นฟุตบอล

My baby is sleeping in the bedroom ลูกของฉันกําลังหลับในห้องนอน ...


วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

so far so good มีความหมายว่า

By ภาษาอังกฤษ On 23:21

so far so good ใช้ตอนไหน

so far so good ใช้ตอนไหน


so far so good มีความหมายจริงๆว่าอะไร ใช้ตอนไหน ไม่ควรใช้ตอนไหน 


so far so good หรือ so far , so good เป็นสํานวนนะ หมายถึง ทุกอย่าง(ตั้งแต่แรกยังเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหา จนถึงตอนนี้ (ตอนนี้ยังดีอยู่) เช่น How is your project? โครงการของคุณเป็นอย่างไรบ้าง เราอาจตอบ so far , so good (ไม่ใส่ ก็ได้) หมายถึง ก็ดี เป็นไปได้ตัวยดี

How is your work? งานของคุณเป็นไงบ้าง 
ตอบ so far so good ก็ดี...ที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ด้วยดี 
how are you trip? ไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้าง 
ตอบ So far, so good. ก็ดีอะไม่มีปัญหาอะไร(ตลอดทริป) 
ถ้า so far สํานวน คําเดียว หมายถึง จากตอนนั้นถึงจนถึงตอนนี้ ส่วนมากใช้กับการรอคอยก็ได้ 
So far she hasn't called. จนป่านนี้เธอยังไม่โทร.มา 
so far she has not come here. จนถึงป่านนี้เธอยังไม่มา

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ตัวอย่างคำพ้องเสียง English ที่พบบ่อย

By ภาษาอังกฤษ On 20:07

HOMOPHONES คำออกเสียงเหมือนที่พบบ่อย

HOMOPHONES คำออกเสียงเหมือนที่พบบ่อย

• Hi - High
Red - Read 
• Hole - Whole
Right - Write • Hour - Our
Sauce - Source • I-Eye
Scene - Seen 
Idle - Idol
• See - Sea 
Knead - Need
Soar - Sore • Knew - New
Sole - Soul • Knight - Night
Some - Sum • Knot - Not
• Sort - Sought Know - No
• Stare - Stair • Leak - Leek
• Steal - Steel 
Lessen - Lesson
• Sun - Son 
Made - Maid
• Tail - Tale 
Mail - Male
Too - Two 
Mask - Masque
• Waste - Waist 
Meet - Meat
Weak - Week 
Muscle - Mussel
Weather - Whether 
Pair - Pear
Where - Wear • Peace - Piece
Which - Witch • Peak - Peek
• Won - One • Plane - Plain
• You're - Your

ตัวอย่างคำพ้องเสียง English ที่พบบ่อย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

กินข้าวหรือยัง English พูดว่า

By ภาษาอังกฤษ On 05:56

กินข้าวหรือยังภาษาอังกฤษพูดว่า

กินข้าวหรือยังsภาษาอังกฤษพูดว่า


กินข้าวหรือยังประโยคสุตฮิตของคนไทย

ห้ามถามว่า Do you eat rice? เด็ดขาดนะคะ

ให้ถามว่า : Have you eaten yet? กินข้าวหรือยัง หรือ Have you had lunch?

ทานมื้อเที่ยงหรือยัง Have you eaten breakfast?

ทานอาหารเช้าหรือยัง Have you had dinner?

ทานอาหารเย็นหรือยัง ใช้ *ตามเวลานะคะ หรือ Have you eaten? ง่ายๆไปเลย

ถามเราละ จะตอบ Yes, I have.ทานแล้วค่ะ No,I haven't. ยังไม่ทานเลยครับกินข้าวหรือยัง English พูดว่า

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กรุณาเกรงใจ ภาษาอังกฤษพูดว่า

By ภาษาอังกฤษ On 04:57

โปรดเกรงใจ ภาษาอังกฤษพูดว่า

โปรดเกรงใจ ภาษาอังกฤษพูดว่าเกรงใจมีหลายกรณีนะ เช่น
เขาช่วยเราแต่เราเกรงใจเหลือเกิน
I feel bad.
ชั้นเกรงใจเธอ
I don't want to inconvenience you.
ชั้นเกรงว่าคุณจะไม่สะดวก
I don't want to bother you. ชั้นไม่อยากรบกวนคุณ
I don't want to trouble you. ชั้นไม่อยากสร้างปัญหาให้คุณ(ท้าให้คุณมีปัญหา
ยังมี..
โปรดเกรงใจคนอื่นบ้าง
Please be considerate of  those here and close this door quietly.
กรุณาเกรงใจคนอื่น ปีตประตูเบา รูปประโยคคือ Please be considerate of ...... ใช้  to หรือ  for แทน of ก็ได้
I think I can manage it. Thanks though. ฉันคิดว่าฉัน จัดการได้ ขอบคุณนะ
I don't want to put him out. หรือ I don't want to bother him.ฉันไม่อยากรบกวนเขา(เกรงใจเขานั่นเอง)


กรุณาเกรงใจ ภาษาอังกฤษพูดว่า

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

มารู้จักกับคำว่า Running Water ความหมายคือ

By ภาษาอังกฤษ On 18:15

have Running Water แปลว่า

have Running Water แปลว่าจากภาพข้างบน I have running water ความหมายคือ มีน้ำดื่ม​ น้ำใช้ เปรียบเทียบว่าน้ำไหลออกมา จะเป็นน้ำบริสุทธิ์ ก็เลยเปรียบเทียบเหมือนความหรูหรา

Running water หมายถึงน้ำที่ไหลออกมาจากน้ำก๊อกเป็นน้ำที่สามารถกินได้เลยไม่ต้องผ่านการกรองบ่งบอกถึงความหรูหราของโลกที่พัฒนาแล้ว

แปลประโยคตามภาพคือฉันตื่นมา มีเสื้อผ้าใส่ มีน้ำบริสุทธิ์ดื่ม มีอาหารกิน  บ่งบอกว่าถ้ามีปัจจัยเหล่านี้ชีวิตนั้นดีมีความสุข ฉันรู้สึกยินดี / ขอบคุณ